ĐĂNG KÍ ĐỂ TRỞ THÀNH TƯ VẤN VIÊN GẮN KẾT – ENGAGED AGENT

Các Tư Vấn Viên Gắn Kết - Engaged Agents đến từ 26 nước cùng tham gia The Human Safety Net

Không chỉ là một Điểm Tựa Như Ý, chúng ta còn thể hiện một vai trò đặc biệt khác chính là kết nối Khách hàng vào những hoạt động cộng đồng ý nghĩa, kiến tạo một tương lai bền vững hơn. 

Tôi muốn trở thành một <br/>Tư Vấn Viên Gắn Kết - Engaged Agent
Tôi muốn trở thành một
Tư Vấn Viên Gắn Kết - Engaged Agent

Nếu bạn muốn trở thành một phần trong những dự án của The Human Safety Net nhằm kết nối Khách hàng vào các hoạt động cộng đồng ý nghĩa và đồng ý với những cam kết của chương trình, bạn có thể ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY bằng cách điền thông tin vào biểu mẫu

Đăng ký tại đây
Thư viện của Tư Vấn Viên<br/>Gắn Kết – Engaged Agent<br/>
Thư viện của Tư Vấn Viên
Gắn Kết – Engaged Agent

Tại đây bạn có thể kết nối vào nền tảng dành cho tất cả Tư Vấn Viên Gắn Kết -Engaged Agents. Hãy sẵn sàng gặp gỡ các thành viên trên toàn cầu, nhận những hướng dẫn ban đầu, truy cập vào toàn bộ trang bị sẵn có để trở thành một Tư Vấn Viên Gắn Kết - Engaged Agents thực thụ và cảm nhận những tác động to lớn từ chính những hành động nhỏ của bạn.

Tìm hiểu ngay

Để trở thành một Tư Vấn Viên Gắn Kết - Engaged Agent

Bằng cách kêu gọi Khách hàng cùng tham gia vào các dự án cộng đồng của The Human Safety Net, bạn đã góp phần kích hoạt nguồn lực mạnh mẽ nhất của Generali để lan tỏa tầm ảnh hưởng tích cực. 

Để làm được điều đó, bạn cần KẾT NỐI & GẮN KẾT Khách hàng vào các hoạt động của chúng ta

placeholder-immagine.jpg

Câu chuyện về các Tư Vấn Viên Gắn Kết - Engaged Agents

KẾT NỐI với Khách hàng

Bằng cách KẾT NỐI Khách hàng với những dự án của The Human Safety Net, chúng ta có cơ hội lan tỏa các hoạt động ý nghĩa này một cách rộng rãi. Chính Khách hàng sẽ là người thấy rõ những tác động tích cực đến đến cộng đồng và cùng chúng ta chung tay thực hiện những điều ý nghĩa đó.   
Sự KẾT NỐI này là một yếu tố quan trọng để xây dựng lòng tin cho các dự án cộng đồng và kêu gọi sự chung tay, góp sức từ Khách hàng. Sau đây là một số ví dụ cụ thể.

KẾT NỐI với Khách hàng

GẮN KẾT với Khách hàng

Bằng cách kêu gọi Khách hàng tham gia những dự án cộng đồng, bạn đã tạo điều kiện để họ được trở thành một phần của các dự án  ý nghĩa mà chúng ta đang thực hiện. Đó cũng chính là mục tiêu lớn mà chúng ta muốn hướng đến. Vì thế, việc đề xuất cách để GẮN KẾT Khách hàng là vô cùng quan trọng và mang tính dài hạn. 

GẮN KẾT với Khách hàng

ĐĂNG KÍ ĐỂ TRỞ THÀNH TƯ VẤN VIÊN GẮN KẾT – ENGAGED AGENT

4 quy tắc Vàng của một Tư Vấn Viên Gắn Kết - Engaged Agent tại Generali cam kết thực hiện:

Tôi hiểu được vai trò cốt lõi của Tư Vấn Viên Gắn Kết – Engaged Agent

Tôi phân định rõ vai trò của một người tư vấn tài chính và một Tư Vấn Viên Gắn Kết -  Engaged Agent của The Human Safety Net.

Tôi là một đại sứ cộng đồng của tổ chức The Human Safety Net tại Việt Nam

Tôi truyền cảm hứng, kêu gọi đội nhóm, Khách hàng và cộng đồng mình tham gia vào các hoạt động của The Human Safety Net.

Tôi chủ động tổ chức các hoạt động cộng đồng tại địa phương của mình

cùng với Khách hàng và cộng đồng để lan tỏa tác động tích cực của The Human Safety Net.