Globálna komunita THSN poradcov

THSN poradcovia z 26 krajín sa pripájajú k iniciatíve The Human Safety Net

Spoločne sa rozhodli, že rozšíria svoju rolu a zapoja do iniciatívy svojich klientov, pretože chcú, aby sa ich komunita stala lepším miestom na život.

Chcem sa <br/>stať THSN poradcom
Chcem sa
stať THSN poradcom

Ak sa chcete stať aktívnou súčasťou iniciatívy The Human Safety Net vo vašej komunite a ZAPOJIŤ do nej svojich klientov a súhlasíte s Chartou THSN poradcu, vyplňte formulár a ZAREGISTRUJTE SA

Zaregistrovať sa
Som THSN<br/>poradca
Som THSN
poradca

Tu sa dostanete do platformy určenej všetkým THSN poradcom.

Zoznámte sa so všetkými THSN poradcami, získajte svoj štartovací balíček, prístup ku všetkým nástrojom určeným THSN poradcom a sledujte, aký vplyv budú mať vaše aktivity.

Moja krajina

THSN poradca

Keď svojich klientov povzbudíte, aby sa pripojili k iniciatíve The Human Safety Net, aktivujete najväčší ľudský potenciál, ktorý Generali môže využiť na podporu našej iniciatív a jej dopadu.

Aby sme uspeli, potrebujeme INFORMOVAŤ A ZAPOJIŤ našich klientov

placeholder-immagine.jpg

Príbehy THSN poradcov

INFORMUJTE svojich klientov

Pravidelným INFORMOVANÍM svojich klientov o iniciatíve The Human Safety Net budete mať istotu, že budú vedieť čo robíme v našich komunitách pre ľudí, zoznámia sa s príbehmi tých, ktorým pomáhame ako aj samotných realizátorov. Presvedčia sa tak o celkovom dopade nášho snaženia.

Táto INFORMAČNÁ časť je dôležitá pre vybudovanie dôveryhodnosti a k motivácii zapojiť sa do iniciatívy. Tu je niekoľko príkladov, ako klientov INFORMOVAŤ.

INFORMUJTE svojich klientov

ZAPOJTE svojich klientov

Pri ZAPOJENÍ svojich klientov do iniciatívy navrhnite konkrétne spôsoby, ako ju môžu podporiť, aby cítili, že sú jej súčasťou. Cieľom je, aby klienti vedeli, že je to aj ICH iniciatíva. Je dôležité pravidelne navrhovať konkrétne spôsoby, ako sa môžu vaši klienti ZAPOJIŤ do pomoci, aby nezostalo len pri jednorazových činoch.

ZAPOJTE svojich klientov

Charta THSN poradcu

Podpísaním tejto charty sa oficiálne pripájam ku globálnej komunite THSN poradcov Generali a zaväzujem sa dodržiavať 4 nedotknuteľné pravidlá.

Na tejto veci mi záleží

Jasne rozlišujem medzi svojou rolou poradca a rolou THSN poradca v projekte The Human Safety Net.

V mojej komunite presadzujem ciele iniciatívy The Human Safety Net.

Inšpirujem a vyzývam svoj tím, klientov a komunitu na pripojenie k iniciatíve The Human Safety Net.

Osobne realizujem vo svojej lokalite rôzne aktivity

spolu s klientmi a komunitou,  aby som podporil pozitívny dopadu iniciatívy The Human Safety Net.