Globalna zajednica angažovanih agenata

Angažovani agenti iz 26 zemalja pridružuju se inicijativi The Human Safety Net

Zajedno su odlučili da angažovanjem klijenata prošire svoju ulogu kako bi unapredili lokalnu zajednicu.

Želim da postanem<br/>angažovani agent
Želim da postanem
angažovani agent

Ako želiš da budeš akter pokreta u svojoj zajednici kako bi se i tvoji klijenti ANGAŽOVALI u našoj inicijativi i da prihvatiš Povelju angažovanih agenata, REGISTRUJ SE OVDE popunjavanjem obrasca

Registruj se ovde
Ja sam <br/>angažovani agent<br/>
Ja sam
angažovani agent

Ovde možeš da pristupiš platformi za sve angažovane agente.

Upoznaj sve angažovane agente, preuzmi materijal za početnike, pristupi svim alatima za angažovane agente i prati rezultate svojih aktivnosti

Prostor za moju zemlju

Uloga angažovanog agenta

Kada predlažeš klijentima da se pridruže inicijativi The Human Safety Net, aktiviraš Generalijev najveći ljudski resurs i širiš naš pokret i uticaj.

Ako želiš da uspeš, moraš da PRIKLJUČIŠ i ANGAŽUJEŠ svog klijenta 

placeholder-immagine.jpg

Priče angažovanih agenata

PRIKLJUČI svoje klijente

Kroz redovno POVEZIVANJE klijenata sa inicijativom The Human Safety Net oni se upoznaju sa onim što radimo za ljude u lokalnim zajednicama, otkrivaju priče korisnika i aktera pokreta i vide kakav smo uticaj postigli.

POVEZIVANJE je od suštinskog značaja za izgradnju kredibiliteta naših aktivnosti kod klijenata i njihove želje da joj se pridruže. Evo nekoliko primera kako se POVEZATI.

PRIKLJUČI svoje klijente

ANGAŽUJ svoje klijente

Kada ANGAŽUJEŠ svoje klijente, predlažeš im kako konkretno mogu da doprinesu da bi se osetili kao deo zajednice. Cilj je da naši klijenti osete da je ovo i NJIHOV pokret. Važno je redovno im predlagati na koje se sve načine mogu ANGAŽOVATI da to ne bi uradili samo jednom.


 

ANGAŽUJ svoje klijente

Povelja angažovanog agenta

Potpisivanjem ove povelje zvanično se pridružujem Globalnoj zajednici Generalijevih angažovanih agenata i obavezujem se da ću poštovati Četiri zlatna pravila

Angažujem se za cilj

Pravim razliku između svoje uloge agenta i angažovanog agenta za inicijativu The Human Safety Net.

Aktivno učestvujem u inicijativi The Human Safety Net u svojoj zajednici

Inspirišem i podstičem svoj tim, klijente i zajednicu da se pridruže inicijativi The Human Safety Net.

Lično organizujem lokalne aktivnosti

sa svojim klijentima i zajednicom kako bi se povećao pozitivan uticaj inicijative The Human Safety Net.