Globální komunita THSN poradců

THSN poradci z 26 zemí se připojují k iniciativě The Human Safety Net

Společně se rozhodli, že rozšíří svojí roli a zapojí do iniciativy své klienty, protože chtějí, aby se jejich komunita stala lepším místem k životu.

Chci se stát <br/>THSN poradcem
Chci se stát
THSN poradcem

Jestliže se chcete stát aktivní součástí The Human Safety Net ve vaší komunitě, ZAPOJIT do ní své klienty a přijmout Chartu THSN poradce, vyplňte formulář a ZAREGISTRUJTE SE.

Zaregistrovat se
Jsem <br/>THSN poradce
Jsem
THSN poradce

Zde získáte přístup k platformě určené všem THSN poradcům.

Seznamte se se všemi THSN poradci, získejte svůj startovací balíček, přístup ke všem nástrojům určeným THSN poradcům a sledujte, jaký dopad mají vaše aktivity.

THSN poradci v České republice

THSN poradce

Když své klienty vyzvete k tomu, aby se připojili k iniciativě The Human Safety Net, aktivujete největší lidský potenciál, který Generali může využít k podpoře naší iniciativy a jejího dopadu.

Abyste uspěli, budete muset INFORMOVAT A ZAPOJIT své klienty.

placeholder-immagine.jpg

Příběhy THSN poradců

INFORMUJTE své klienty

Pravidelným INFORMOVÁNÍM vašich klientů o iniciativě The Human Safety Net budete mít jistotu, že uvidí, co v našich komunitách děláme pro lidi, seznámí se s příběhy těch, kterým pomáháme i s příběhy samotných realizátorů a přesvědčí se o celkovém vlivu našich aktivit.

Tato INFORMAČNÍ část je nezbytná pro vybudování důvěryhodnosti naší iniciativy a vytvoření motivace k zapojení se do ní. Zde je několik příkladů, jak můžete klienty INFORMOVAT.

INFORMUJTE své klienty

ZAPOJTE své klienty

Při ZAPOJENÍ svých klientů do iniciaty navrhněte konkrétní způsoby, jak mohou přispět, aby cítili, že jsou její součástí. Cílem je, aby klienti věděli, že je to také JEJICH iniciativa. Je důležité pravidelně navrhovat konkrétní způsoby, jak se mohou vaši klienti ZAPOJIT, aby nezůstalo jen u jednorázových činů. 

ZAPOJTE své klienty

Charta THSN poradce

Podepsáním této charty se oficiálně připojuji ke globální komunitě THSN poradců Generali a zavazuji se dodržovat 4 nedotknutelná pravidla

Na této iniciativě mně záleží

Jasně rozlišuji mezi svou rolí poradce a rolí THSN poradce v iniciativě The Human Safety Net.

Ve své komunitě prosazuji cíle iniciativy The Human Safety Net

Inspiruji a vyzývám svůj tým, své klienty a komunitu k připojení k projektu The Human Safety Net.

Osobně ve své lokalitě realizuji různé aktivity

spolu s klienty a komunitou, abych podpořil/a pozitivní dopad iniciativy The Human Safety Net.