Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti u svrhu regrutovanja članova timova ambasadora

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

Akcionarsko društvo za osiguranje GENERALI OSIGURANJE SRBIJA, Vladimira Popovića 8, Beograd (u daljem tekstu: Društvo) obrađuje podatke o lićnosti zaposlenih u svrhu regrutacije za Globalni tim THSN-ovih ambasadora za 2021. godinu.

Podatke o ličnosti koje Društvo prikuplja su: ime, prezime, e-mail adresa, fotografije.

Obrada podataka se vrši na osnovu pristanka lica na koga se podaci odnose. Pristanak se može opozvati u svakom momentu, bez ikakvih posledica. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade podataka na osnovu pristanka pre opoziva.

Sve podatke koje obrađuje Društvo čuva u elektronskom obliku do ispunjenja svrhe obrade odnosno do opoziva pristanka.

Zaposleni ima sva zakonska prava u pogledu opoziva pristanka za obradu podatka, pravo na pristup, ispravku i dopunu, brisanje, kao i pravo na ograničenje obrade, pravo na prigovor i pravo na prenosivost.

Ukoliko smatra da je obrada podataka o ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, zaposleni ima pravo da podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Za pitanja koje se tiču privatnosti i bezbednosti ličnih podataka, ili ukoliko postoje saznanja ili sumnja o njihovom narušavanju, možete nas kontaktirati putem:

•           kontakt centra: 011 222 0 555

•           email adrese: dpo@generali.rs

•           pošte: GENERALI OSIGURANJE SRBIJA a.d.o., Vladimira Popovića 8, 11070 Novi Beograd
 

IZJAVA / PRISTANAK ZA OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI

Ovim putem izjavljujem da sam prethodno upoznat sa okolnostima obrade podataka o ličnosti i da dajem pristanak da GENERALI OSIGURANJE SRBIJA a.d.o Beograd može da obrađuje moje podatke o ličnosti u svrhu regrutacije za Globalni tim THSN-ovih ambasadora za 2021. godinu.