Добре дошли в четвъртото издание на "Глобалното предизвикателство

26 държави ще се включат в изданието през 2024 г. с голяма амбиция: да надминем резултата от миналата година, който беше 450000 евро. Всяка вноска, събрана във всяка държава, подпомага пряко местните НПО партньори на Мрежата за сигурност на човека, като улеснява стартирането на нови инициативи за семейства и бежанци.

Scopri di più sui progetti che sosteniamo

Argentina

Със символичната покупка на бутилка мляко можете да дарите чаша мляко на деца до 5-годишна възраст за правилен растеж и развитие, както и да осигурите игри и материали за стимулиране и ранно внимание на деца до 6-годишна възраст, за да насърчите цялостното им развитие.

Bulgaria

Глобалното предизвикателство за 2024 г. ще помогне на партньорството ни да достигне до повече деца и семейства. Предоставянето на библиотеките с играчки на тези деца ще подпомогне тяхното физическо, когнитивно и социално-емоционално развитие.

Croatia

Allow 15 single-parent families to a four-day educational trip

Czech Republic

Allow a hundred families to join a two-weeks summer educational camp to learn how to boost their courage and overcome obstacles. Additionally, support 43 children to attend a weekend therapy workshop

France

Give the opportunity to families from our Family Centres to go on an educational holiday to reduce presure on children and parents.

Germany

Support reading aloud activities in 33 locations in Germany aimed at families to learn how to include reading in their daily life and get added value out of it in different dimensions of children development.

Hong Kong

Provide 500 families a unique opportunity to connect with nature through fun and educational activities and improve family bonds.

Hungary

Support 45 families to go to an educational summer camp for one week with workshops for children and parents.

Indonesia

Allow 500 families to strenghten their family bond with a special board game.

Italy

Support 500 families to participate in educational activities (excursions, theatre , museums visits..) throughout the year.

Luxembourg

Create a functional and easy to use website template  to maximise visibility of refuge entrepeneurs.

Philippines

Осигуряване на ранно образование за 80 деца, живеещи в общности с недостатъчно грижи.

Philippines

Осигуряване на художествени материали и спортно оборудване, които да помогнат за насърчаване на физическото и социалното благосъстояние на учениците от избрано училище.

Poland

Provide 50 vulnerable families with the opportunity to go to a summer camp with activities aimed at strenghtening the family bond.

Portugal

Provide 150 families vulnerable families a day-out with activities that promote children's development, develops their confidence and strengthens family ties. 

Romania

Organise summer activities for children in rural areas aimed at early skills development.

Serbia

Organise a one week summer trip to the mountains for 40 vulnerable families and offer them a full programme of educational activities and the chance to expand their network.

Slovakia

Support a summer camp for 300 vulnerable and non-vulnerable families in order positively stimulate and to expand the social network of the vulnerable families.

Slovenia

Support eight children from vulnerable families to attend an educational summer camp.

Spain

Allow 400 children from our Family Centres to attend summer camp during their parents working hours, providing those children with healty nutrition and a safe environment.

Switzerland

Offer theater workshops for 200 children living in vulnerable circumstances in order to help them overcome stressful situations. Additionally offer a safe space for family to meet 3 times a week and have therapy. 

Vietnam

Discover hidden talents of people living in vulnerable conditions by offering 500 children skill development classes during the summer