bbb

Posted

Merjenje pozitivnega vpliva programov skupnosti The Human Safety Net

Kar 84 % staršev v programu Za družine uživa večje zaupanje v svojo vlogo, medtem ko 85 % udeležencev programa Za begunce priča o boljšem ekonomskem položaju

 

Zadnji podatki potrjujejo močan pozitiven vpliv programov skupnosti The Human Safety Net na starše, otroke in begunce. Najnovejši rezultati kažejo, da 84 % staršev v programu Za družine uživa večje zaupanje v svojo vlogo, medtem ko 85 % udeležencev programa Za begunce priča o boljšem ekonomskem položaju.

Meritev temelji na skupnem kriteriju, ki partnerjem omogoča, da poročajo o svojih dejavnostih in ključnih kazalnikih projektov ob upoštevanju lokalnih razlik. Znanje, odnos in vedenje so trije ključni kazalniki, ki so predmet meritev. 

The Human Safety Net vlaga v zunanje vrednotenje kot del vsakega cikla nepovratnih sredstev za širitev vpliva. To omogoča vzpostavitev zbirke dokazov za inovativno delo partnerjev skupnosti The Human Safety Net, ki jih je mogoče uporabiti v korist sektorja na splošno.

Ključni cilj programa Za družine je doseči več zdravja in dobrega počutja otrok skozi boljša ravnanja staršev. Novi podatki kažejo, da program dosega pomembne koristi, saj 83 % staršev priča o večjih sposobnostih oskrbe, 81 % jih nameni več kakovostnega časa svojim otrokom in 74 % otrok ima zaradi programa večje možnosti za zgodnje učenje. Starši dobijo tudi pomoč pri upravljanju lastnih čustev, pri čemer jih 75 % poroča o izboljšani čustveni inteligenci.

Pri programu Za begunce je ključni cilj pomagati beguncem pri premagovanju ovir pri ustanavljanju podjetja ali iskanju zaposlitve s končnim ciljem izboljšanja ekonomskega stanja in doseganja večje finančne vključenosti beguncev v novi državi prebivanja. Da bi ocenili uspešnost programov, vrednotenje meri poznavanje procesov v državi gostiteljici, odnos do osebnih sposobnosti in vedenjske vzorce pri izvajanju potrebnih korakov v smeri podjetništva ali zaposlovanja. 

Zadnje meritve kažejo, da je 74 % udeležencev bolj ozaveščenih o postopku ustanovitve podjetij, 82 % pa jih ve več o zaposlitvenih priložnostih in poteh do zaposlitve. Prav tako imajo udeleženci več spretnosti, pri čemer je 77 % udeležencev opremljenih s spretnostmi, potrebnimi za podjetništvo, medtem ko jih ima 75 % večje sposobnosti za vstop na trg dela.