bbb

Posted

Gibanje The Human Safety Net je samo v letu 2021 podprlo več kot 87.000 upravičencev.

Večina jih je podporo prejela v okviru programa Za družine.

Gibanje The Human Safety Net je od začetka delovanja močno povečalo svoj doseg – s skoraj 7000 upravičencev leta 2017 na več kot 87.000 upravičencev leta 2021. Podporo je prejelo skupno 173.800 ljudi po vsem svetu, večina v okviru programa Za družine. 

Upravičenci gibanja The Human Safety Net prejmejo neposredno podporo prek programov, ki vključujejo starše in otroke, ali posredno prek programov samo za starše, za katere se pričakuje, da bodo imeli pozitivne koristi za njihove otroke. 

Rast števila upravičencev kaže, da se je gibanje The Human Safety Net do leta 2020 razširilo na 21 držav – v preizkusnem obdobju je v njem sodelovalo pet držav. Fundacija je leta 2020 začela tudi z izvajanjem pobude Scale Up Impact, kar je močno pospešilo rast njenih programov po vsem svetu. 

Scale Up Impact je večletna strategija, katere cilj je povečati socialni učinek gibanja The Human Safety Net za najranljivejše družine in ambiciozne begunce – podjetnike z zagotavljanjem finančne in nefinančne podpore projektom nevladnih organizacij, ki imajo velike možnosti za širjenje svoje dejavnosti.