Posted

The Human Safety Net jača u zemljama i otvara svoje prve fondacije

Ponašaju se kao otvorena mreža i prihvataju ko-donatore iz javnog i privatnog sektora da bi podigli naš uticaj na zajednice.

Nakon četiri godine brzog grupisanja i formiranja aktivnosti i globalne zajednice NVO partnera, The Human Safety Net inicijativa je potvrdila svoju ambiciju da produbi aktivnosti u svakoj od 23 zemlje u kojima je aktivna. Do danas, lokalne fondacije su osnovane u Francuskoj, Španiji, Nemačkoj, Švajcarskoj, dok ih Argentina polako sustiže. 

Te lokalne strukture sprovode sve u potpunoj autonomiji i transparentnosti. Primarni cilj svake od lokalnih fondacija jeste da dosegne dalje i ostvari veći uticaj THSN programa koje vodi sa lokalnim NVO partnerima. Takođe, važna uloga svake od fondacija je da proširi mrežu lokalno, tako što će privući javni i privatni sektor, kao i da omogući aktivnosti za sakupljanje novca koje podržavaju zajednice.

Lokalne fondacije su otvorena mreža koja prihvata ko-donatore i finansijere iz javnog i privatnog sektora kako bi povećale uticaj na zajednice.

Od osnivanja 2017. godine, The Human Safety Net se ubrzo proširio i u sferi globalne zajednice NVO partnera, kao i u integraciji aktivnosti radi uticanja na lokalne zajednice. Time što nastavljamo da činimo našu mrežu NVO strukturisanijom i obezbeđivanjem finansijskih i nefinansijskih resursa iz šire „mreže“, omogućavamo otkrivanje skrivenog potencijala hiljade ugroženih porodica i migranata.