Posted

Naučne studije pokazuju da mozak deteta dostiže 90% veličine mozga odrasle osobe između 0-6 godina

Istraživanja pokazuju da su neuronske veze koje se formiraju u mozgu tokom ovog perioda pod velikim uticajem sredine u kojoj je dete odgajano

Naučna istraživanja dece su pokazala da se mozak u periodu od rođenja do šeste godine povećava četiri puta i dostiže 90% veličine mozga odrasle osobe.

Istraživanje je takođe pokazalo da su neuronske veze koje se formiraju u mozgu tokom ovog perioda pod velikim uticajem sredine u kojoj je dete odgajano – a pozitivna iskustva u ranom detinjstvu su najjači temelj za obrazovno postignuće i doživotno fizičko i mentalno zdravlje.

Program The Human Safety Net za porodice, aktivan u 23 zemlje, podržava roditelje koji žive u ugroženim okolnostima, tokom prvih šest godina života njihove dece ulaganjem u roditeljske kurseve, porodične centre i kućne posete koje se fokusiraju na izgradnju odgovornih odnosa između roditelja i dece, zdravog ponašanja i dosledne rutine.


Roditelji koji učestvuju postaju sigurniji i sposobniji da se bolje nose sa svojim emocijama i stresom. Oni stiču jednostavne prakse i ponašanja koja imaju dokazan uticaj na razvoj njihove dece.


Svaki dan se mozak gradi kroz rane veze, iskustva i prilike za učenje. Oni imaju dokazan uticaj na zdravlje dece, obrazovanje i izglede za karijeru do kraja njihovog života.

Svi biološki sistemi u telu deteta reaguju na okruženje oko njega. Mozak prima signale od svakog sistema, koji utiču na njegov rad i čak mogu da promene njegovu hemiju i građu. Na primer, višestruke studije su pokazale da fizička vežba promoviše kardiovaskularno zdravlje i takođe stimuliše procese koji dovode do novih neuronskih veza i povećanog protoka krvi u mozgu koji poboljšavaju pamćenje i raspoloženje.


Rane godine su takođe najosetljivije: siromaštvo, stres i zanemarivanje mogu da naškode mogućnostima deteta u životu, opterećujući njihove biološke sisteme i dovodeći do dugoročnih posledica po njihovo fizičko i mentalno zdravlje.

Širom sveta, 250 miliona dece mlađe od pet godina je u opasnosti da ne ostvari svoj puni potencijal, a ova situacija se samo pogoršala tokom globalne pandemije Covid-19. Ali čak i kada se suočavaju sa velikim nedaćama, najbolja sigurnosna mreža za malu decu je negovan odnos sa njihovim roditeljima.

Evo nekih eksternih resursa ako želite dublje da istražite ovu temu.