Posted

The Human Safety Net se krepi v državah in odpira svoje prve lokalne fundacije

Delujejo kot odprta mreža in pozdravljajo sofinancerje iz javnih in zasebnih sektorjev za povečanje našega vpliva v skupnostih

Po štirih letih hitrega uvajanja svojih dejavnosti in krepitve globalne skupnosti partnerskih nevladnih organizacij je gibanje The Human Safety Net potrdilo svojo željo, da razširi svoje dejavnosti v vseh 23 državah, kjer je že prisotno. V ta namen so bile vzpostavljene nekatere lokalne fundacije v Franciji, Španiji, Nemčiji in Švici, kmalu bo tudi v Argentini. 

Te lokalne strukture delujejo popolnoma neodvisno in transparentno. Primarni cilj vsake lokalne fundacije je povečati doseg in vpliv programov gibanja The Human Safety Net, ki jih izvaja z lokalnimi partnerskimi nevladnimi organizacijami. Poleg tega je pomembna vloga vsake lokalne fundacije, da lokalno širi mrežo s privabljanjem javnega in zasebnega 

Lokalne fundacije delujejo kot odprta mreža in pozdravljajo sofinancerje iz javnih in zasebnih sektorjev za povečanje našega vpliva v skupnostih.

Od svoje ustanovitve leta 2017 se je gibanje The Human Safety Net hitro širilo kot globalna skupnost partnerskih nevladnih organizacij in tudi s hitrim uvajanjem dejavnosti za doseganje učinka na lokalne skupnosti.