Posted

Pobudo THSN uresničujemo z Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje v programu Rastemo skupaj

Smo pomemben podpornik tega programa, s katerim na ZPM Ljubljana Moste-Polje na različne načine pomagajo otrokom in staršem na njihovi življenjski poti.

Program Rastemo skupaj se že peto leto zapored razvija v sodelovanju z našo zavarovalnico. Namenjen je družinam z otroki, ki se soočajo s težkimi življenjskimi razmerami.

Ob ustanovitvi programa so bili vključeni vanj zgolj predšolski otroci, zdaj pa ZPM v različne aktivnosti vključuje vse generacije - od najmlajših otrok do najstnikov. Hkrati  poskušajo vključevati v programe pomoči v vse večjem številu tudi njihove starše.   

Za otroke pripravljajo bralne urice in ustvarjalne delavnice, za mladostnike pa organizirajo webinarje in jim nudijo učno pomoč. 

Starše vabijo na kulturne in druge dogodke, ki jih organizirajo sami, z gosti in različnimi predavatelji, na primer na delavnico za boljšo komunikacijo med družinskimi člani. Pomagajo jim, da se lažje vključujejo v okolje in v varnem ter podpornem okolju spoznavajo, da kljub težavam niso sami. Srečanja za starše potekajo vsakih 14 dni in se trenutno odvijajo prek spleta. Lani se je delavnic udeležilo več kot 100 družin.