Posted

Več kot 8000 upravičencev deležnih podpore gibanja The Human Safety Net in dveh partnerskih nevladnih organizacij v Indiji

United Way Mumbai je svoj program razširila geografsko, Pratham pa angažira starše in krepi njihove veščine

United Way Mumbai 

The Human Safety Net in partnerska organizacija United Way Mumbai sta razširili svoj projekt v Indiji in tako pod svoje okrilje prevzeli dodatnih 24 centrov za varstvo otrok, ki bodo v prihodnjih letih v podporo več kot 3000 upravičencem. Dejavnosti v centrih naj bi se začele marca, infrastrukturna dela pa že potekajo. 
Po pandemiji COVIDA-19 so se številne družine vrnile na podeželje, zaradi česar jih je težko doseči. Prevzem več centrov v različnih regijah pomeni, da je ranljive skupine laže doseči in opolnomočiti z veščinami.  
V Indiji takšne podeželske centre za varstvo otrok imenujejo Anganwadis in so ključni za vladni program Integrated Child Development Services. Program, ustanovljen leta 1975, je med drugim usmerjen v boj proti lakoti in podhranjenosti otrok. 
Projekt je bil prvotno zagnan leta 2019 in je osredotočen na pripravljenost šol za otroke, infrastrukturo Anganwadi in usposabljanje za svoje delavce ter mobilizacijo skupnosti.
 Z razširitvijo projekta je pobuda prispela v državi Jharkhand in Telangana, ki sta na vzhodu in jugu Indije. Do takrat sta The Human Safety Net in United Way sodelovali s 23 centri Anganwadi v državi Maharaštra v mestih Panvel in Karjat.

Pratham 
Fundacija Pratham Education Foundation izvaja program sodelovanja staršev, ki je namenjen več kot 2000 staršem. Na podlagi The Human Safety Net je ta program zasnovan tako, da materam, omogoča dejavnejšo vlogo pri razvoju svojih otrok in rezultatih njihovega razvoja, in sicer s svojim vplivom v gospodinjstvu.  
Program se bo osredotočal na tečaje starševstva in finančno pismenost. Enkrat tedensko bodo potekale tedenske poletne dejavnosti z otroki in preprosta orientacijska srečanja s starši. Poleg tega bo na voljo dodatna podpora z obiski na domu in delovni listi za starše. 
Dejavnosti se bodo po potrebi izvajale digitalno, saj so učinki bolezni COVID-19 še vedno globalno prisotni. Fundacija Pratham Education je odločena, da ne bo zapostavila nobenega otroka, ko bo šlo za izobraževanje. Ob sodelovanju z lokalnimi skupnostmi pomaga odpraviti vrzel v učnih rezultatih in izobrazbenem statusu po vsej Indiji za doseganje osnovnih bralnih in računskih veščin.