Posted

88-odstotna vključenost med prostovoljci mreže The Human Safety Net!

Korporativno prostovoljstvo je ključen element, s katerim mreža The Human Safety Net aktivira zmogljivosti Skupine Generali za povečanje svojega vpliva.


Leto za letom se vedno več zaposlenih in zastopnikov odloča zaprostovoljstvo in sodelovanje. V letu 2022 so dosegli rekordnih 30.000 ur dela. Že dve leti je, odkar svetovna skupnost 500 ambasadorjev eno leto svojega dela namenja nadaljnjemu širjenju gibanja.

Vse večje vključevanje zaposlenih in zastopnikov Skupine Generali je neposredno povezano z vidnim in merljivim vplivom, ki ga uresničujemo prek partnerskih nevladnih organizacij. Prostovoljstvo daje dodaten pomen delu v družbi Generali in pomeni konkretno priložnost za povezovanje in predstavitev njenega namena.

Prostovoljstvo konec koncev ustvarja občutek ponosa ob rezultatih skupnega dela.
Stopnja vključenosti v gibanje The Human Safety Net je kar 88-odstotna, kar kaže zadnja anketa o vključevanju. To je najvišji rezultat glede vključevanja znotraj družbe, ki za pet odstotnih točk presega rezultate drugih zaposlenih. Ista anketa kaže tudi, da je 20 % zaposlenih v Skupini Generali navedlo, da opravljajo oziroma so opravljali prostovoljno delo v mreži The Human Safety Net. Prostovoljci so postali izjemna gonilna sila za širjenje gibanja ljudi, ki pomagajo ljudem.

Ti rezultati po štirih letih kažejo, kako je mreža The Human Safety Net globoko vpeta v Skupino Generali, in potrjujejo, kako velik potencial ima sodelovanje med zasebnim in socialnim sektorjem za socialni vpliv.

Že od vsega začetka pobude konec leta 2017 poskušamo vključiti smiselno prostovoljstvo v program vsake nevladne organizacije.
Usposobljeni prostovoljci lahko prispevajo h krepitvi nevladnih organizacij ali delajo kot mentorji ali inštruktorji za begunce.

Druge prostovoljske dejavnosti se nanašajo na organizacijski vidik aktivnosti nevladnih organizacij za sprejem večjega števila družin ali širitev dejavnosti, kot so finančno opismenjevanje, zdravo kuhanje ali branje. Številni prostovoljci pa sodelujejo tudi v kampanjah zbiranja sredstev, da bi povečali doseg programa v svoji državi.