Notificare de confidentialitate pentru recrutarea membrilor echipelor de ambasadori

1. Fundatia The Human Safety Net va proceseaza datele personale
Fondazione Generali - The Human Safety Net ONLUS (in continuare Fundatia THSN), cu sediul social in Piazza Duca degli Abruzzi 2, 34132 din Trieste prelucreaza datele dvs. personale in calitate de controlor de date.
Daca doriti sa primiti mai multe informatii, puteti utiliza urmatoarea adresa postala:
Fondazione Generali - The Human Safety Net ONLUS, Piazza Duca degli Abruzzi nr. 2, 34132 Trieste.

Pentru orice intrebari sau daca doriti sa va exercitati un drept cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, puteti contacta responsabilul nostru cu protectia datelor:
· Prin e-mail la: dpoag@generali.com
· Prin posta traditionala la: Assicurazioni Generali, Piazza Tre Torri nr. 1, 20145 Milano in atentia responsabilului cu protectia datelor.
 

2. Modul in care utilizam datele dvs. cu caracter personal si baza acestuia
Prelucram datele dvs. personale in contextul gestionarii activitatilor de voluntariat cu scopul de a efectua toate activitatile necesare pentru gestionarea initiativelor si activitatilor dvs. de voluntariat ca parte a recrutarii echipei THSN Ambassadors pentru 2021, inclusiv, de exemplu:
i. gestionarea cererii dvs. pentru recrutarea echipei ambasadorilor, initiativele si activitatile de voluntariat
ii.
gestionarea relatiilor pe care THSN le are cu angajatorul Utilizatorului, in cazul in care activitatile de voluntariat influenteaza orele de lucru, inclusiv managementul acuzatiilor
iii. gestionarea interactiunilor dvs. cu alti membri ai comunitatii THSN din intreaga lume
iv. trimiterea de actualizari si furnizarea de stiri relevante despre initiativa THSN si accesul la actiuni de voluntariat
v. Sondaj de evaluare a initiativei de voluntariat dupa evaluarea experientei va voluntar
vi. Gestionarea si procesarea solicitarilor si rapoartelor relevante (solicitari de informatii, cereri de exercitare a drepturilor)
vii. Gestionarea si diseminarea campaniilor de promovare a experientelor de voluntariat THSN. Prelucrarea datelor dvs. personale, inclusiv imagini \ video \ audio, realizate in timpul initiativelor, se face pe canalele interne si externe, mass-media si social media THSN si Generali Group Companies (de exemplu, Facebook, Twitter, YouTube si Instagram).

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal in scopurile indicate la punctele (i) - (v) este o prelucrare necesara pentru desfasurarea activitatilor dvs. de voluntariat in deplina conformitate cu obligatiile, reglementarile, si perioada aplicabila, recunoscuta si convenita;
prelucrarea in conformitate cu punctul (vi) este necesara pentru indeplinirea obligatiei legale la care este supus THSN; la punctul (vii) este consimtamantul.


3. De ce este necesara furnizarea datelor dvs. personale
Pentru gestionarea relatiei noastre, comunicarea datelor dvs. personale este obligatorie, deoarece este necesara pentru o implementare corecta a activitatii dvs. in echipa de ambasadori THSN, membra a Fundatiei THSN.

Prin urmare, esecul comunicarii sau comunicarea partiala sau inexacta poate determina, in consecinta, imposibilitatea de a desfasura activitatile solicitate si ar putea impiedica Fundatia THSN sa isi indeplineasca obligatiile.


4. Ce date personale folosim
Prelucram doar datele personale strict necesare pentru realizarea scopurilor de mai sus indicate. Procesam in principal:
(i) date de identificare;
(ii) adresa de e-mail,
(iii) Imaginea ta
pe langa orice alte date personale furnizate de dvs., daca exista.


5. Cu cine impartasim datele dvs. personale
Personalul nostru prelucreaza datele dvs. personale cu modalitati si proceduri, de asemenea in forma electronica, potrivite pentru a asigura un nivel adecvat de securitate.

Datele dvs. cu caracter personal pot fi partajate numai cu terti carora li s-a atribuit sarcina de a efectua unele activitati referitoare la relatia dvs. cu Compania. In functie de activitatea desfasurata, astfel de parti terte pot actiona ca procesatori de date, controlori comuni sau controlori de date autonomi.

Personalul nostru si tertii care prelucreaza datele dvs. cu caracter personal in scopurile mentionate mai sus - cu exceptia operatorilor de date autonomi - primesc instructiuni adecvate cu privire la modalitatile corecte de prelucrare. Datele dvs. personale nu sunt difuzate.


6. Unde va transferam datele dvs. personale
De regula, nu transferam datele dvs. cu caracter personal in tari din afara Spatiului Economic European.

In cazuri exceptionale, in mod limitat pentru scopurile indicate mai sus, putem transfera datele dvs. personale catre o terta parte descrisa mai sus sau catre un organism public care o solicita, de asemenea, in tari din afara Spatiului Economic European.

In orice situatie, transferul datelor dvs. personale se efectueaza in conformitate cu legile aplicabile si acordurile internationale in vigoare, precum si pe baza unor garantii adecvate si adecvate (cum ar fi, de exemplu, transferul catre o tara care asigura un nivel adecvat de protectie sau adoptarea clauzelor contractuale standard aprobate de Comisia UE).


7. Drepturile pe care le puteti exercita cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale
Puteti exercita urmatoarele drepturi cu privire la datele dvs. personale:
- Acces - puteti solicita acces la datele dvs. personale pentru a primi informatii, de exemplu, despre categoriile de date personale pe care Compania le prelucreaza in prezent;
- Rectificati - puteti solicita Companiei sa corecteze datele personale care sunt inexacte sau incomplete;
- stergeti - puteti solicita Companiei sa stearga datele cu caracter personal atunci cand se aplica unul dintre urmatoarele motive;
A. in cazul in care datele cu caracter personal nu mai sunt necesare in raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate in alt mod;
b. Retrageti consimtamantul pe care se bazeaza prelucrarea si pentru cazul in care nu exista un alt temei legal pentru prelucrare;
c. Va opuneti luarii de decizii automatizate si nu exista motive legitime imperative pentru prelucrare;
d. Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
e. Datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea obligatiilor legale din legislatia Uniunii sau a statelor membre la care este supusa Compania;
f. Datele personale au fost colectate in legatura cu oferta de servicii ale societatii informationale.
- Restrictionare - puteti solicita Companiei sa restrictioneze modul in care proceseaza datele dvs. personale, solicitand doar stocarea acestora, acolo unde se aplica una dintre urmatoarele;
A. Contestati acuratetea datelor dvs. personale, pentru o perioada care permite Companiei sa verifice acuratetea datelor dvs. personale;
b. Prelucrarea este ilegala si va opuneti stergerii datelor cu caracter personal si solicitati in schimb restrictionarea utilizarii acestora;
c. Compania nu mai are nevoie de datele personale in scopul prelucrarii, dar acestea sunt solicitate de dvs. pentru stabilirea, exercitarea sau apararea revendicarilor legale;
d. V-ati opus prelucrarii in temeiul dreptului de a obiecta si de a lua decizii automatizate, in asteptarea verificarii daca temeiurile legitime ale Companiei le depasesc pe cele ale dvs.
- Portabilitate - puteti solicita Companiei sa transfere datele personale pe care ni le-ati furnizat catre o alta organizatie sau / si sa solicitati sa primiti datele dvs. personale intr-un format structurat, utilizat in mod obisnuit si care poate fi citit
In cazul in care v-ati dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, puteti retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii bazate pe consimtamant inainte de retragerea acestuia.

Daca datele dvs. personale sunt transferate in afara Spatiului Economic European, aveti dreptul de a obtine o copie a acestor date, precum si indicarea tarii / tarilor in care datele au fost facute disponibile.

Va puteti exercita drepturile contactand responsabilul cu protectia datelor la datele de contact de mai sus indicate. Cererea de exercitare a drepturilor este gratuita, cu exceptia cazului in care cererea este vadit nefondata sau excesiva.


8. Dreptul de a va opune prelucrarii datelor dvs. personale
Aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal si sa solicitati oprirea operatiunilor de prelucrare atunci cand acestea se bazeaza pe interesul legitim (consultati modul in care utilizam datele dvs. cu caracter personal si pe baza motivului).


9. Dreptul dvs. de a depune o plangere la Autoritatea de Supraveghere
In cazul in care considerati ca prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal incalca legislatia privind confidentialitatea aplicabila, aveti dreptul de a depune o reclamatie la Autoritatea italiana pentru protectia datelor cu caracter personal - Garante per la Protezione dei Dati Personali cu modalitatile indicate pe site-ul autoritatii (www.garanteprivacy.it)

10. Cat timp pastram datele dvs. personale
Datele dumneavoastra personale pot fi pastrate pe durata relatiei cu noi, in conformitate cu legislatia in vigoare, cu exceptia cazului in care in reglementarile specifice  este necesara o perioada de pastrare mai indelungata.

Modificari si actualizari ale notificarii de confidentialitate
Avand in vedere, de asemenea, posibile modificari ale legilor privind confidentialitatea aplicabila, Fundatia THSN poate integra si / sau actualiza, in totalitate sau partial, aceasta notificare de confidentialitate. Orice schimbari, integrari sau actualizari vor fi comunicate in conformitate cu legile aplicabile si prin intermediul site-ului web THSN, www.thehumansafetynet.org