Obvestilo o obdelavi in varstvu osebnih podatkov za pridobivanje članov tima ambasadorjev

1. Organizacija The Human Safety Net obdeluje vaše osebne podatke
Fondazione Generali – The Human Safety Net ONLUS (v nadaljevanju tudi fundacija THSN), s sedežem v ulici Piazza Duca degli Abruzzi 2, 34132 v Trstu, obdeluje vaše osebne podatke kot upravljavec podatkov.
Če želite več informacij, nam lahko pišete na poštni naslov:
Fondazione Generali – The Human Safety Net ONLUS, Piazza Duca degli Abruzzi 2, 34132 Trst.

Če imate kakršno koli vprašanje ali želite uveljavljati svoje pravice glede obdelave svojih osebnih podatkov, se lahko obrnete na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov:
·        Prek e-pošte na naslov: dpoag@generali.com
·        Po običajni pošti na naslov: Assicurazioni Generali, Piazza Tre Torri no. 1, 20145 Milan v vednost pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov.
 

2. Kako in na kateri pravni podlagi uporabljamo vaše osebne podatke
Vaše osebne podatke obdelujemo v kontekstu upravljanja prostovoljnih dejavnosti z namenom izvajanja vseh potrebnih dejavnosti za upravljanje vaših prostovoljnih pobud in dejavnosti v okviru pridobivanja ambasadorjev THSN za leto 2021, vključno z:
       i.          upravljanjem vaših prijav za pridobivanje ambasadorjev, prostovoljne pobude in dejavnosti;
      ii.          upravljanjem odnosov, ki jih ima THSN z delodajalcem uporabnika v primeru izvajanja prostovoljnih dejavnosti, ki štejejo kot delovne ure, vključno z upravljanjem pritožb; 
     iii.          upravljanjem vaših interakcij z drugimi člani skupnosti THSN po vsem svetu;
    iv.          pošiljanjem najnovejših informacij in relevantnih novic o delu THSN in omogočanjem dostopa do prostovoljnih pobud;
      v.          izvajanjem ankete po koncu izvedbe prostovoljne pobude z namenom ocenjevanja izkušnje s prostovoljnim delom;
    vi.          upravljanjem in obdelavo vaših zahtev in relevantnih poročil (zahteve za informacije, zahteva za uveljavljane pravic);
   vii.          upravljanjem in izvajanjem kampanj za spodbujanje prostovoljnega dela v okviru THSN. Obdelava vaših osebnih podatkov, vključno s fotografijami/videoposnetki/zvočnimi posnetki, posnetimi med izvajanjem pobud, se izvaja na notranjih in zunanjih kanalih, medijih in družbenih medijih (npr. Facebook, Twitter, YouTube in Instagram) THSN in podjetij Skupine Generali.  

Obdelava vaših osebnih podatkov za namene, navedene v točkah (i) do (v), je nujno potrebno za izvajanje prostovoljnih dejavnosti v skladu z veljavnimi, priznanimi in dogovorjenimi obvezami in predpisi.   
Obdelava vaših osebnih podatkov za namen, naveden v točki (vi), je obvezna za izvajanje pravnih obvez THSN; za obdelavo vaših osebnih podatkov za namen v točki (vii) je potrebno soglasje.


3. Zakaj potrebujemo vaše osebne podatke
Svoje osebne podatke nam morate posredovati, zato da lahko upravljamo naš odnos, in so nujni za pravilno izvajanje vaše dejavnosti kot člana ekipe ambasadorjev THSN in člana fundacije THSN. 

Če osebnih podatkov ne posredujete ali posredujete delne oz. netočne podatke, to lahko posledično vodi do tega, da zahtevane dejavnosti ni mogoče izvesti in lahko prepreči izpolnjevanje obveznosti fundacije THSN.

4.    Katere osebne podatke uporabljamo

Obdelujemo samo osebne podatke, ki jih nujno potrebujemo za izpolnjevanje zgoraj navedenih namenov. Večinoma obdelujemo: 
(i) identifikacijske podatke,
(ii) e-poštni naslov,
(iii) vašo fotografijo,
poleg vseh ostalih osebnih podatkov, ki ste nam jih morebiti posredovali.

5. S kom delimo vaše osebne podatke

Naše osebje obdeluje vaše osebne podatke, tudi v elektronski obliki, v skladu z načini in postopki, ki zagotavljajo zadostno stopnjo varnosti.

Vaše osebne podatke delimo le s tretjimi osebami, ki izvajajo naloge v povezavi z vašim odnosom s podjetjem. Glede na izvajano dejavnost lahko tretje stranke delujejo kot obdelovalci, skupni upravljavci ali avtonomni upravljavci osebnih podatkov. 

Našemu osebju in tretjim osebam, ki obdelujejo vaše osebne podatke za zgoraj navedene namene – z izjemo avtonomnih upravljavcev osebnih podatkov –, so podana natančna navodila o pravilnih načinih obdelave. Vaši osebni podatki ne bodo posredovani drugim osebam.

6. Kam prenašamo vaše osebne podatke

Vaših osebnih podatkov načeloma ne prenašamo v države zunaj Evropskega gospodarskega prostora.

V izrednih primerih, omejenih na zgoraj navedene primere, lahko prenesemo vaše osebne podatke zgoraj opisani tretji osebi ali javnemu organu, ki jih zahteva, tudi v države zunaj Evropskega gospodarskega prostora.

V vsakem primeru je prenos vaših osebnih podatkov izveden v skladu z veljavnimi zakoni in mednarodnimi dogovori ter na podlagi ustreznih varnostnih ukrepov (npr. prenos v državo, ki zagotavlja zadostno stopnjo zaščite ali sprejetje standardnih pogodbenih klavzul, ki jih je odobrila Evropska komisija).

7. Pravice, ki jih lahko uveljavite, glede obdelave svojih osebnih podatkov

Glede svojih osebnih podatkov lahko uveljavite naslednje pravice:
– Pravica do dostopa – zahtevate lahko dostop do svojih osebnih podatkov, da prejmete informacije, npr. o kategorijah osebnih podatkov, ki jih podjetje trenutno obdeluje.
– Pravica do popravka – zahtevate lahko, da podjetje popravi osebne podatke, ki so netočni ali nepopolni.
– Pravica do izbrisa – zahtevate lahko, da podjetje izbriše osebne podatke, če se pojavi kateri od naslednjih primerov:
   a) Ko osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali obdelani.
   b) Preklicali ste soglasje, na podlagi katerega je bila izvedena obdelava, in za njihovo obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga.
   c) Nasprotujete samodejnemu odločanju in za obdelavo ne obstaja nobena druga legitimna pravna podlaga, ki bi prevladala.
   d) Osebni podatki se obdelujejo nezakonito.
   e) Osebni podatki morajo biti izbrisani za izpolnjevanje obvez podjetja v skladu s pravom Evropske unije ali države članice.
    f) Osebni podatki so bili zbrani v povezavi s ponudbo storitev informacijske družbe.
– Pravica do omejitve obdelave – zahtevate lahko, da podjetje omeji načine obdelave vaših osebnih podatkov, in zahtevate, da jih le hranijo, če se pojavi kateri od naslednjih primerov:
   a) Izpodbijate točnost svojih osebnih podatkov in obdelava se omeji za obdobje, med katerim podjetje lahko preveri točnost vaših osebnih podatkov.
   b) Obdelava je nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe.
  c) Podjetje vaših osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, a jih potrebujete vi za vzpostavitev, uveljavljanje ali zagovarjanje pravnih zahtevkov.
 d) Nasprotovali ste obdelavi na podlagi pravice do ugovora in samodejnega odločanja – obdelava se omeji, dokler se ne preveri, ali legitimna pravna podlaga podjetja prevlada nad vašo.
– Pravica do prenosljivosti – podjetje lahko zaprosite, da prenese osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, drugi organizaciji, in/ali prosite, da vam podjetje posreduje vaše osebne podatke v strukturirani, običajno rabljeni in strojno berljivi obliki.
Če ste podali soglasje za obdelavo osebnih podatkov, lahko prekličete to soglasje kadar koli, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave na podlagi soglasja pred njegovim preklicem.

Če so vaši osebni podatki preneseni zunaj Evropskega gospodarskega prostora, imate pravico do kopije teh podatkov, kot tudi do navedbe države/držav, v katere so poslani ti podatki.

Svoje pravice lahko uveljavite tako, da se obrnete na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (kontaktne informacije so navedene zgoraj). Zahteva za uveljavljenje pravice je brezplačna, razen če je zahteva očitno neutemeljena ali pretirana.

8. Pravica do ugovora v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov

Imate pravico do ugovora v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov in lahko zahtevate, da se osebni podatki ne obdelujejo več, če takšna zahteva temelji na legitimnem interesu (glej točko Kako in na kakšni pravni podlagi uporabljamo vaše osebne podatke).

10. Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke

Vaše osebne podatke lahko hranimo, dokler sodelujete s fundacijo, v skladu s trenutno veljavno zakonodajo, razen če obstajajo specifični predpisi, ki določajo daljše obdobje hrambe.

Spremembe in posodobitve obvestila o obdelavi in varstvu osebnih podatkov
Fundacija THSN lahko delno ali v celoti dopolni in/ali posodobi to obvestilo o obdelavi in varstvu osebnih podatkov z ozirom na morebitne spremembe veljavne zakonodaje na področju varstva osebnih podatkov. Vse spremembe, dopolnitve ali posodobitve vam bodo sporočene v skladu z veljavno zakonodajo, poleg tega pa bodo objavljene na spletni strani THSN, www.thehumansafetynet.org