Obavijest o privatnosti za regrutiranje članova tima ambasadora

1. The Human Safety Net Foundation obrađuje Vaše osobne podatke
Fondazione Generali – The Human Safety Net ONLUS (u daljnjem tekstu, također THSN Foundation), s registriranim uredom na adresi Piazza Duca degli Abruzzi 2, 34132 u Trstu obrađuje Vaše osobne podatke kao Voditelj obrade osobnih podataka.
Ako želite dobiti više informacija, možete koristiti sljedeću poštansku adresu:
Fondazione Generali – The Human Safety Net ONLUS, Piazza Duca degli Abruzzi no. 2, 34132 Trieste.

Za bilo kakva pitanja ili ako želite ostvariti pravo u vezi s obradom Vaših osobnih podataka, možete kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka:
·       Na e-mail adresu: dpoag@generali.com
·       Tradicionalnom poštom na: Assicurazioni Generali, Piazza Tre Torri no. 1, 20145 Milano (Italija) to the attention of the Data Protection Officer.

2. Kako koristimo vaše osobne podatke i u koju svrhu
Vaše osobne podatke obrađujemo u kontekstu upravljanja volonterskim aktivnostima u svrhu obavljanja svih potrebnih aktivnosti za upravljanje Vašim volonterskim inicijativama i aktivnostima kao dio regrutiranja THSN ambasadora za 2021. godinu, uključujući, na primjer:
       i.           ; upravljanje Vašom prijavom za regrutiranje u tim ambasadora, za volonterske inicijative i aktivnosti
     ii.         
upravljanje odnosima koje THSN ima s poslodavcem korisnika, u slučaju da su volonterske aktivnosti unutar radnog vremena,
    iii.         upravljanje Vašim interakcijama s drugim članovima THSN zajednice širom svijeta
    iv.         slanje  novosti i pružanje relevantnih vijesti o THSN inicijativi i pristupu volonterskim inicijativama
     v.         Anketa nakon volonterskih inicijativa kako bi se procijenilo iskustvo volontiranja
    vi.         Upravljanje i obrada Vaših zahtjeva i relevantnih izvještaja (zahtjevi za informacijama, zahtjevi za ostvarivanje prava)
   vii.         Upravljanje i širenje kampanja za promicanje THSN volonterskih iskustava. Obrada Vaših osobnih podataka, uključujući slike \ video \ audio, snimljene tijekom inicijativa, vrši se na internim i vanjskim kanalima THSN-a i Generali Grupe, medijima i društvenim medijima (npr. Facebook, Twitter, YouTube i Instagram).

Obrada vaših osobnih podataka u svrhe naznačene u točkama (i) do (v) obrada je potrebna za obavljanje vaših volonterskih aktivnosti u potpunosti u skladu s obvezama, propisima, povremeno, primjenjivim, priznatim i dogovorenim;
obrada u skladu s točkom (vi) neophodna je za izvršenje zakonske obveze kojoj THSN podliježe; pod točkom (vii) nalazi se pristanak.


3. Zašto je potrebno davanje vaših osobnih podataka
Za upravljanje našim odnosima komunikacija vaših osobnih podataka obavezna je jer je nužna za pravilnu provedbu vaših aktivnosti kao člana THSN tima ambasadora, člana THSN Foundation-a.

Stoga neuspjeh u komunikaciji ili djelomična ili netočna komunikacija mogu imati za posljedicu nemogućnost provođenja traženih aktivnosti i mogli bi spriječiti THSN Foundation u ispunjavanju svojih obveza.
 

4.    Koje osobne podatke koristimo
Obrađujemo samo osobne podatke koji su nužno potrebni za postizanje gore navedenih svrha. Uglavnom obrađujemo:
(i) Podaci o identifikaciji (npr. ime, prezime i OIB);  
(ii) E-mail adresa,
(iii) Vaša slika
uz ostale osobne podatke koje ste dali, ako postoje.

5. S kime dijelimo Vaše osobne podatke
Naše osoblje obrađuje Vaše osobne podatke modalitetima i postupcima, također u elektroničkom obliku, prikladnim kako bi se osigurala odgovarajuća razina sigurnosti.

Vaši osobni podaci mogu se dijeliti samo s trećim stranama kojima je dodijeljen zadatak da izvrše neke aktivnosti koje se tiču vašeg odnosa s tvrtkom. Ovisno o provedenoj aktivnosti, takve treće strane mogu djelovati kao obrađivači podataka, zajednički voditelji ili samostalni voditelji podataka.

Naše osoblje i treće strane koje obrađuju vaše osobne podatke u gore navedene svrhe - iznimka za autonomne upravljače podacima - dobivaju odgovarajuće upute o ispravnim modalitetima obrade. Vaši se osobni podaci neće širiti dalje
 

6. Gdje prenosimo Vaše osobne podatke
U pravilu ne prenosimo vaše osobne podatke u zemlje izvan Europskog gospodarskog prostora.

U iznimnim slučajevima, ograničeno u gore navedene svrhe, Vaše osobne podatke možemo prenijeti gore opisanoj trećoj strani ili javnom tijelu koje to zahtijeva, također u zemljama izvan Europskog gospodarskog prostora.

U svakom slučaju, prijenos vaših osobnih podataka vrši se u skladu s važećim zakonima i međunarodnim ugovorima na snazi, kao i na temelju odgovarajućih i prikladnih zaštitnih mjera (kao što je, na primjer, prijenos u zemlju koja osigurava odgovarajuću razinu zaštite ili usvajanja standardnih ugovornih klauzula koje je odobrila Komisija EU).
 

7. Prava koja možete ostvariti u vezi s obradom vaših osobnih podataka
Možete ostvariti sljedeća prava u pogledu svojih osobnih podataka:
Pristup – možete zatražiti pristup svojim osobnim podacima kako biste primili informacije, na primjer o kategorijama osobnih podataka koje Tvrtka trenutno obrađuje;
Ispravak - od tvrtke možete zatražiti da ispravi netočne ili nepotpune osobne podatke;
Brisanje - možete zatražiti od Tvrtke da izbriše osobne podatke tamo gdje se primjenjuje jedna od sljedećih osnova;
a. Ako osobni podaci više nisu potrebni za svrhe u koje su prikupljeni ili na neki drugi način obrađeni;
b. Povlačite suglasnost na kojoj se temelji obrada i ako ne postoji drugi pravni temelj za obradu;
c. Protivite se automatiziranom donošenju odluka i nema nužnih legitimnih osnova za obradu;
d. Osobni podaci obrađeni su nezakonito;
e. Osobni podaci moraju se izbrisati radi poštivanja zakonskih obveza u zakonodavstvu Unije ili država članica u kojima je Društvo subjekt;
f. Osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva.
Ograničenje - možete zatražiti od Tvrtke da ograniči način na koji obrađuje Vaše osobne podatke, zahtijevajući samo njihovu pohranu, ako se primjenjuje jedno od sljedećeg;
a. Osporavate točnost svojih osobnih podataka, tijekom razdoblja koje Tvrtki omogućuje provjeru točnosti vaših osobnih podataka;
b. Obrada je nezakonita i protivite se  brisanju osobnih podataka i umjesto toga zahtijevate ograničenje njihove upotrebe;
c. Tvrtka više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali su Vam potrebni za uspostavu, izvršavanje ili obranu pravnih zahtjeva;
d. Usprotivili ste se obradi u skladu s pravom na prigovor i automatiziranom donošenju odluka, dok se ne provjeri jesu li legitimni razlozi za tvrtku nadjačani Vašima
Prenosivost - od tvrtke možete zatražiti da prenese osobne podatke koje ste nam dostavili drugoj organizaciji ili / i zatražiti da vaše osobne podatke dobiju u strukturiranom, često korištenom i strojno čitljivom formatu.
U slučaju da ste dali pristanak za obradu osobnih podataka, možete povući pristanak u bilo kojem trenutku, bez utjecaja na zakonitost obrade temeljene na pristanku prije njegovog povlačenja.

Ako se Vaši osobni podaci prenose izvan Europskog gospodarskog prostora, imate pravo dobiti kopiju takvih podataka, kao i naznaku države / zemalja u kojima su podaci dostupni.

Svoja prava možete ostvariti kontaktiranjem našeg službenika za zaštitu podataka na gore navedene kontakt podatke. Zahtjev za ostvarivanje prava je besplatan, osim ako je zahtjev jasno neutemeljen ili pretjeran.
 

8. Vaše pravo na prigovor na obradu vaših osobnih podataka
Imate pravo prigovora na obradu Vaših osobnih podataka i traženje zaustavljanja postupaka obrade kada se temelji na legitimnom interesu (pogledajte „Kako koristimo Vaše osobne podatke i u koju svrhu“).            

9. Vaše pravo na podnošenje pritužbe Nadzornom tijelu
U slučaju da smatrate da obrada Vaših osobnih podataka krši važeće zakone o privatnosti, imate pravo podnijeti pritužbu talijanskom tijelu za zaštitu osobnih podataka - Garante per la Protezione dei Dati Personali s modalitetima navedenim na web mjestu Nadzornog tijela (www.garanteprivacy.it)

10. Koliko dugo zadržavamo vaše osobne podatke
Vaši se osobni podaci mogu čuvati tijekom Vašeg odnosa s nama, u skladu s važećim zakonodavstvom, osim ako posebni propisi zahtijevaju dulje razdoblje čuvanja.