Posted

Sdružení Haciendo Camino spolupracuje s bankou JP Morgan, aby zvládlo rychlý růst svých programů

Tato nevládní organizace si v uplynulém roce získala široké uznání, protože její generální ředitelka Catalina Hornos byla deníkem La Nación vyhodnocena jako jedna ze 20 nejvlivnějších osobností Argentiny.

Haciendo Camino, jedna z nevládních organizací iniciativy The Human Safety Net v Argentině, navázala nové partnerství s investiční bankou JP Morgan, aby zvládla rychlý růst svých programů. Sdružení Haciendo Camino bylo podpořeno iniciativou Scale Up Impact (“zvyšování dopadu”) pro první fázi působení v letech 2020-2022. Tato víceletá strategie umožňuje širší přijímání sociálních inovací napříč geografickými oblastmi a cílovými skupinami tím, že podporuje jejich přijetí vládou, komercializaci nebo přenos znalostí na jiné organizace.

Toto nové partnerství pomůže sdružení Haciendo Camino realizovat strategii lidských zdrojů a zavést nové datové systémy. Je součástí programu banky JP Morgan „Force for Social Good”, který využívá vlastních zdrojů a technologických dovedností k vytváření udržitelných řešení pro neziskové organizace.

María Rocio Marochi, výkonná ředitelka Haciendo Camino, říká: „V současnosti máme více než 150 zaměstnanců v odlehlých venkovských oblastech, takže potřebujeme strategii, která nám umožní efektivněji řídit lidské zdroje z našeho ústředí v Buenos Aires.“

Haciendo Camino, která je součástí programu The Human Safety Net's For Families, si v uplynulém roce získala široké uznání, protože její generální ředitelka Catalina Hornos byla deníkem La Nación jmenována jednou z 20 nejvlivnějších osobností Argentiny. La Nación rovněž podporuje Haciendo Camino prostřednictvím kampaně na získávání finančních prostředků.
Catalina Hornos, která tuto nevládní organizaci vede již 15 let, říká: „Vím, že nemohu změnit statistiky chudoby pro provincie Santiago del Estero a Chaco, ale mohu změnit to, jak některé rodiny žijí a jak jednají se svými dětmi.“

Sdružení Haciendo Camino má 12 center pro předškolní rozvoj a posilování úlohy rodiny umístěných v Santiagu del Estero a Chacu, dvou nejchudších provinciích v zemi.