Posted

Byl otevřen Domov The Human Safety Net na náměstí Svatého Marka v Benátkách

Spojily se tisíce zaměstnanců a obchodníků z celého světa, aby mohly předat světu svůj vzkaz

Po 500 letech otevřela své dveře veřejnosti kultovní budova s výhledem na náměstí Svatého Marka s novým posláním: být otevřeným místem pro inspiraci, angažovanost a budování otevřené sítě pro sociální dopady ve světě. Tato událost představuje poslední oslavu 190. výročí společnosti Generali.
Od této chvíle je 3. patro této historické budovy oficiálně Domovem pro The Human Safety Net, domovem pro každého!
Toto místo je rozděleno do tří oblastí, z nichž každá plní svůj konkrétní účel:
“A World of Potential” („Svět možností“) je interaktivní výstava, ve které budete mít příležitost lépe porozumět sami sobě a svým různým silným stránkám. Na konci cesty objevíte svou nejsilnější stránku a setkáte se s osobou ze sítě The Human Safety Net, která má stejnou nejsilnější stránku, jako máte vy. Navíc budete moci do programů darovat částku rovnající se poloviční ceně vstupenky. Volný vstup na výstavu mají všichni lidé, zaměstnanci a obchodníci Generali.
The Hall (“Sál”) je místem, kde se lidé setkávají, vyměňují si své názory, hovoří a prezentují své představy o sociálním dobru. Iniciativa The Human Safety Net uvítá v tomto velkém auditoriu i další organizace, které se snaží inspirovat a zapojovat své lidi do cílů spojených s udržitelností. Toto místo bude také hostit umělecká vystoupení a akce.
“The Hub” (“Centrum”) je umístěno v samém srdci třetího patra; je místem, kde se mohou setkávat týmy The Human Safety Net, jejich partneři z řad nevládních organizací i dobrovolníci, a kde mohou spolupracovat na konceptu sociálních inovací se společným záměrem. Budou rozvíjet nové myšlenky, vytvářet nové koncepty a ty si pak budou odvážet zpět do svých zemí. Bude působit jako hnací síla vývoje, bude vyhlížet za hranice současnosti s cílem vybudovat ještě více inkluzívní budoucnost.
Kromě oficiálního inauguračního ceremoniálu pořádaného v sále The Hall naším generálním ředitelem skupiny Philippem Donnetem se tisíce zaměstnanců a obchodníků zúčastnily akce Digital Live Tour (“Digitální živá cesta”). Užívali si strhující zážitek, který skončil na terase budovy Procuratie Vecchie jako symbol sdílení jejich angažovanosti s okolním světem.

Jako poselství světu a jako vzpomínku na tento historický okamžik vytvořily tisíce lidí Generali z celého světa LIDSKÝ obraz Procuratie Vecchie. Podívejte se na tento obraz a sdílejte ho ostatními:

https://bit.ly/THSNmosaic