Posted

90 % – Vědecké studie ukazují, že dětský mozek dosahuje 90 % velikosti dospělého už ve věku 0 - 6 let

Výzkumy ukazují, že nervová spojení, která se v tomto období vytvářejí uvnitř mozku, jsou silně ovlivněna prostředím, ve kterém je dítě vychováváno.

Vědecké studie u dětí ukázaly, že od jejich narození do věku šesti let mozek zčtyřnásobí svůj objem, a dosáhne tak 90 % své velikosti v dospělosti.

Výzkum také ukazuje, že nervová spojení, která se v mozku v tomto období vytvářejí, jsou silně ovlivněna prostředím, v němž dítě vyrůstá - a právě pozitivní zkušenosti z raného dětství jsou tím nejdůležitějším předpokladem pro dosažení příslušného vzdělání i pro udržení celoživotního fyzického a duševního zdraví.


Program The Human Safety Net pro rodiny působí ve 23 zemích a podporuje rodiče žijící v znevýhodněných podmínkách během prvních šesti let života jejich dětí. Investice programu jsou zaměřeny na rodičovské kurzy, rodinná centra a zahrnují i návštěvy v domácnostech, které se zaměřují na budování vstřícných vztahů mezi rodiči a dětmi, zdravé chování, důsledné dodržování rutin a jazykově bohaté zkušenosti.

Rodiče, kteří se do programů zapojí, se stávají sebevědomějšími a lépe se vyrovnávají se svými emocemi a stresem. Osvojují si jednoduché návyky a chování, které mají prokazatelný vliv na vývoj jejich dětí.

Mozek se každým dnem vyvíjí na základě raných vztahů, zkušeností a příležitostí k učení. Ty mají prokazatelný a celoživotní dopad na zdraví, vzdělání a profesní vyhlídky dětí.


Všechny biologické systémy v dětském těle reagují na okolní prostředí. Mozek z každého systému přijímá signály, které ovlivňují jeho fungování a které mohou dokonce měnit i jeho chemii a strukturu. Četné studie například prokázaly, že fyzické cvičení podporuje zdraví kardiovaskulárního systému a také stimuluje procesy, které vedou k novým nervovým spojením a zvýšenému průtoku krve v mozku, což zase má pozitivní vliv na paměť a náladu.

První roky dítěte jsou také nejzranitelnější: chudoba, stres a zanedbávání mohou zhoršit šance v životě dítěte, přetížit jeho biologické systémy, a tak mít za následek dlouhodobé negativní dopady na jeho fyzické zdraví a duševní pohodu.

Na celém světě hrozí 250 milionům dětí mladším pěti let, že nedosáhnou svého plného potenciálu, a tato situace se během celosvětové pandemie Covid-19 jen zhoršila. Ale i když tyto malé děti čelí velké nepřízni osudu, nejlepší záchrannou pro ně je fungující výchovný vztah s rodiči.

Pokud byste měli zájem do tohoto tématu proniknout hlouběji, zde jsme pro vás připravili pár externích odkazů: