Posted

88% angažovanost mezi dobrovolníky z The Human Safety Net!

Korporátní dobrovolnictví je klíčovou složkou toho, jak Human Safety Net mobilizuje schopnosti Generali k zesílení dopadu jejích aktivit.

Do dobrovolnického programu se rok od roku zapojuje stále více zaměstnanců a obchodníků. V roce 2022 tak bylo dosaženo historicky nejvyššího počtu odpracovaných hodin - 30.000. Za dva roky věnovala globální komunita 500 ambasadorů pro další rozvoj tohoto hnutí už jeden celý rok angažované práce.

Rostoucí angažovanost zaměstnanců a obchodníků Generali je přímo spojena s viditelným a měřitelným dopadem, kterého dosahujeme za pomoci partnerů z řad nevládních organizací. To dodává práci pro Generali další smysl a nese s sebou i konkrétní příležitost jak se vzájemně spojit a ukázat její smysl. V neposlední řadě také přináší pocit hrdosti, že jsme společně dosáhli něčeho důležitého.

88 % - to míra zapojení, kterou vyjádřili dobrovolníci organizace The Human Safety Net během posledního průzkumu angažovanosti. Jedná se o nejvyšší hodnotu angažovanosti v rámci společnosti, která je o pět procentních bodů vyšší než u ostatních zaměstnanců. Ze stejného průzkumu také vyplývá, že 20 % lidí z Generali se přihlásilo nebo oznámilo, že se připojí k dobrovolnické činnosti pro organizaci The Human Safety Net. Dobrovolníci se stali neuvěřitelnou hybnou silou, která vede toto hnutí lidí pomáhajících lidem dále vpřed.

Po čtyřech letech tyto výsledky ukazují, jak pevně je organizace The Human Safety Net začleněna ve společnosti Generali a jaký obrovský vliv má na společenský dopad svých aktivit díky spolupráci soukromého a sociálního sektoru. 
Od vzniku této iniciativy na konci roku 2017 se snažíme začlenit smysluplné dobrovolnictví do programu každé nevládní organizace. Kvalifikované dobrovolnictví přispívá k posilování nevládních organizací a může také uprchlíkům nabídnout mentory či kouče. Další dobrovolnické činnosti se týkají určité strukturální části aktivit nevládních organizací, jejichž cílem je přivítat více rodin nebo rozšířit rozmanitost činností, jako je finanční gramotnost, zdravé vaření nebo četba. A konečně - mnoho dobrovolníků se podílí na fundraisingových kampaních a zvyšuje tak dosah příslušných programů ve své zemi. Dobrovolníci tím podporují i činnost center.