Pridajte sa k jednému z tímov Ambasádorov 2021


Chcete byť súčasťou prvého globálneho tímu ambasádorov pre rok 2021?  

Chceli by ste využiť silu Generali pre tých najzraniteľnejších?

S cieľom napredovať v našej angažovanosti v komunitách, iniciatíva The Human Safety Net vytvára nové tímy ambasádorov v každej krajine. Ich úlohou bude dávať do pohybu aktivity a znásobovať ich dopad.

Ako ambasádor budete mať príležitosť na jeden rok vyjadriť svoju vášeň a pripojiť sa k lokálnej a globálnej komunite vysoko angažovaných kolegov.

Na čo ešte čakáte?

Na Slovensku

Iniciatíva The Human Safety Net je s programom Učenie pre život v krajine aktívna od roku 2018. Spolupracujeme s Úniou materských centier a podporujeme znevýhodnené rodiny s malými deťmi.

Máme ambíciu posilniť náš prínos a dopad na Slovensku. Aby sa tak stalo, budujeme štyri tímy amabsádorov, každý s konkrétnou ročnou misiou.

Nižšie sa dozviete viac. Inšpirujte sa Petrom Bielym (koordinátor dobrovoľníkov na Slovensku), vyberte si svoj tím a prihláste sa!

Zistite viac o THSN na Slovensku

Súčasťou akého tímu by ste chceli byť?

Tvorba obsahu  
Ste súčasťou oficiálneho novinárskeho tímu iniciatívy THSN vo vašej krajine a vytvárate vizuálny a písomný obsah na pokrytie aktivít programov vašej krajiny (dobrovoľnícke aktivity, príbehy príjemcov pomoc, prezentácie mimovládnych organizácií, interné aktivity týkajúce sa získavania finančných prostriedkov,...)
Dôsledne sledujete plán aktivít svojej krajiny a zabezpečujete prítomnosť jedného člena z tímu pri každej dôležitej aktivite iniciatívy THSN v krajine (internej alebo externej), aby ste zachytili a povedali príbeh prostredníctvom fotografií, videí a rozhovorov.
Podporujete tím interných ambasádorov pri vytváraní pútavého obsahu a vizuálov, aby mohli zvyšovať povedomie a udržiavať iniciatívu THSN viditeľnú a aktívnu pre vašich kolegov.

Príklady aktivít:  

  • Budete novinárom, ktorý informuje o udalostiach online aj osobne.
  • Tvorba článkov o mimovládnych organizáciách a písanie správ o dobrovoľníckych aktivitách.
  • Tvorba článkov o tých, ktorým sme pomoholi.
  • Fotenie, písanie textov, príprava krátkych videí, ktoré sa majú zverejniť na dobrovoľníckej platforme alebo na komunikačných kanáloch v krajine (interné, sociálne siete, externé).

 

Zistite viac o
tímoch ambasádorov

Nenechajte si to ujsť!

Zaregistrujte sa tu


Posledný deň na prihlásenie sa je 30. október 2020, do 19:00.

Potrebujete viac informácií?

Kontaktujte THSN tím:

Monika Majerčíková monika.majercikova@generali.com
Ema Markechová ema.markechova@generali.com

Peter Biely peter.biely@generali.com